Algemeen

Kerngegevens ultimo boekjaar

Kerngegevens ultimo boekjaar

A. Sociale structuur

2020

2019

Aantal inwoners

19.431

19.364

Waarvan

Van 0 - 3 jaar

819

775

Van 4 - 19 jaar

3.080

3.156

Van 20 - 66 jaar

12.062

11.968

Van 67 en ouder

3.470

3.465

Bijstandsgerechtigden

189

183

B. Fysieke structuur

2020

2019

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

8.150

Waarvan

Binnenwater

115

115

Woningvoorraad

8.181

8.109

Lengte van wegen (km)

258

258

Waarvan

Buiten de bebouwde kom

169

170

Binnen de bebouwde kom

89

88

Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)

64

64

Lengte van waterwegen (km)

284

284

Aantal vierkante meters openbaar groen,

705.887

726.951

excl. sportcomplex

C. Financiële structuur

2020

Per

2019

Per

totaal

inwoner

totaal

inwoner

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

59.232.710

3.048

61.464.695

3.177

Opbrengst belastingen

4.640.596

239

4.328.972

224

Opbrengst rechten, leges en heffingen

4.779.078

246

4.212.496

218

Algemene uitkeringen gemeentefonds

26.597.360

1.369

25.121.495

1.298

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)

59.093.212

3.041

57.543.296

2.974

Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

60.494.901

3.113

62.085.483

3.209

Vaste schuld *1)

10.000.000

515

6.000.000

310

Inwoners

2020

2019

Gem.

inwoners

Totaal

19.431

19.364

19.398

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41