Jaarrekening

Gebruik onvoorzien

Gebruik onvoorzien

In het begrotingsjaar is een geraamd bedrag ter dekking van niet onvoorziene uitgaven opgenomen. Het gaat hier onder meer om het bedrag dat door de gemeenten wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten. Bij de zomernota 2020 is dit budget volledig ingezet voor de dekking van tekorten.

Gebruik onvoorzien

Raming 2020 voor
wijziging

Raming 2019 na wijziging

Realisatie
2020

Programma 5

139

0

0

Totaal baten

139

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41