Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Corona

Als gevolg van corona werd thuiswerken de norm. Op ICT gebied waren we hiervoor nauwelijks ingericht. We waren gewend om met vast werkplekken te werken en waren niet uitgerust met mobiele apparatuur en hadden nauwelijks ervaring met video bellen.
In zeer korte tijd is dit allemaal ingericht en in 2021 zullen we zien wat hiervan de structurele consequenties zullen zijn.
In de paragraaf corona wordt uitvoerig stilgestaan bij deze crisis.

Samen werken, Gewoon doen
Aan de hand van de slogan “(samen) werken, gewoon doen” werken we de komende jaren aan de ambities om interactiever en betrouwbaarder te worden. Daarvoor hebben we een aantal doelen geformuleerd en 15 verbeteracties opgesteld om dit te bereiken.
In 2020 heeft de focus onder andere gelegen op de actie invoeren projectmatig werken en hebben we een kwaliteit slag doorgevoerd voor de B&W en collegevoorstellen.
Daarnaast is gewerkt aan de inrichting van een Klant Contact Systeem waarmee we alle klant contact gaan vastleggen en monitoren. De bedoeling is dat dit begin 2021 operationeel gaat worden.

Regionale samenwerking
Op tal van vlakken wordt er regionaal samengewerkt. Veelal in de vorm van verbonden partijen. Deze zijn terug te vinden in de betreffende paragraaf.
Nieuw hierbij is de samenwerking gericht op ICT. In 2020 is besloten om op het gebied van I&A te gaan samenwerken met de gemeenschappelijke regeling ICT NML (Noord Midden Limburg). Door de implementatie van deze samenwerking, die in 2021 wordt gerealiseerd, hebben we de toekomstbestendigheid op het gebied van I&A gewaarborgd.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41