Jaarrekening

Totaaloverzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht van baten en lasten

Begroting 2020 voor wijziging

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Lasten

1

Samen Someren

21.344

25.801

25.257

2

GreenLab 2030

2.397

2.625

3.807

3

Aantrekkelijk wonen

16.832

16.863

16.663

4

Hart van Someren

1.076

1.692

1.395

5

Bedrijfsvoering

2.365

2.363

2.392

Totaal Lasten

44.014

49.344

49.514

Baten

1

Samen Someren

-4.432

-8.067

-8.996

2

GreenLab 2030

-803

-840

-2.147

3

Aantrekkelijk wonen

-11.294

-10.981

-11.806

4

Hart van Someren

-171

-171

-275

5

Bedrijfsvoering

-408

-474

-261

Totaal Baten

-17.108

-20.533

-23.485

Totaal saldo van baten en lasten

26.906

28.811

26.029

Onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

>

Onvoorzien

139

0

0

>

Saldo financieringsfunctie

26

26

73

Totaal Lasten

165

26

73

Baten

>

Algemene uitkering

-25.055

-26.534

-26.597

>

Dividend

-39

-39

-7

>

Saldo financieringsfunctie

-794

-788

-768

>

Lokale heffingen

-4.584

-4.638

-4.641

Totaal Baten

-30.472

-31.999

-32.013

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-30.307

-31.973

-31.940

Onderdeel: Overhead en Vpb

Lasten

>

Overhead

5.134

5.588

6.025

>

Vpb

84

84

746

Totaal Lasten

5.218

5.672

6.771

Baten

>

Overhead

-5

-5

-38

Totaal Baten

-5

-5

-38

Totaal saldo overhead en VPB

5.213

5.667

6.733

Totaal saldo baten en lasten

1.812

2.505

822

Onderdeel: Mutatie reserves

Toevoegingen

5

Bedrijfsvoering

2.555

7.443

8.618

Totaal toevoegingen

2.555

7.443

8.618

Onttrekkingen

5

Bedrijfsvoering

-4.368

-10.467

-10.889

Totaal onttrekkingen

-4.368

-10.467

-10.889

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

-1.813

-3.024

-2.271

Resultaat (positief)

1

519

1.449

Voor een analyse op de verschillen tussen realisatiecijfers en bijgestelde begroting wordt verwezen naar: (hoofdstuk 1) Programmaverantwoording .

De ontvangen toeristenbelasting maakt in bovenstaand overzicht onderdeel uit van de lokale heffingen in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor komen de baten van programma 2 Greenlab 2030 in bovenstaand overzicht niet overeen met de baten van programma 2 in de Programmaverantwoording (hoofdstuk 1).

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41