Jaarrekening

Afwijkingen mutaties reserves per programma / taakveld

Afwijkingen mutaties reserves per programma

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en de
raming na wijziging van de mutaties in de reserves van de programmarekening.  

Toevoegingen

Onttrekkingen

Mutaties reserves

Nr

Rekening
2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Begroting 2020 na wijziging

Afwijking

1

488

343

-1.042

-1.080

-554

-737

183

2

984

410

-777

-625

207

-215

422

3

4.201

3.865

-4.174

-4.171

27

-306

333

4

1.454

1.415

-2.372

-2.698

-918

-1.283

365

5

1.465

1.411

-2.523

-1.893

-1.058

-482

-576

Totalen

8.592

7.444

-10.888

-10.467

-2.296

-3.023

727

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41