Programmaverantwoording

Samen Someren

1. Samen Someren

In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben.
Daarnaast bevat dit programma de taakvelden Onderwijs, Sport, Cultuur en Sociaal Domein.

Lasten

x 1.000
Begroot € 25.801
Gerealiseerd € 25.257
Afwijking € 544
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41