Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Plaats

Oss

Aard activiteit

BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te garanderen. En wel tegen zo laag mogelijke  maatschappelijke kosten.

Naam

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Plaats

Oirschot

Aard activiteit

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten

Naam

Brabant Water NV

Plaats

Den Bosch

Aard activiteit

Verzorgen watervoorziening

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Plaats

Den Haag

Aard activiteit

Voorzien in financieringsbehoefte van publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41