GreenLab 2030

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2020 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

310

Economische ontwikkeling

286

0

286

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.452

-1.997

-545

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

14

-13

1

340

Economische promotie

418

-184

234

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.636

-137

1.499

Totaal baten en lasten

3.806

-2.331

1.475

010

Reserves

984

-777

207

Totaal

4.790

-3.107

1.683

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2020

2020

2020

Saldo

voor wijziging

na wijziging

310Economische ontwikkeling17228620533
Geen noemenswaardige verschillen.
310Economische ontwikkeling0000
Geen noemenswaardige verschillen.
310Economische ontwikkeling114085-29
Geen noemenswaardige verschillen.
310Economische ontwikkeling0000
Geen noemenswaardige verschillen.
320Fysieke bedrijfsinfrastructuur-562-338-338224
De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties (per saldo € 207.000,- voordelig) vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
320Fysieke bedrijfsinfrastructuur1700-17
De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties (per saldo € 207.000,- voordelig) vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
330Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen1-11-9-10
Geen noemenswaardige verschillen.
330Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen0000
Geen noemenswaardige verschillen.
340Economische promotie13123315928
1) Door Corona zijn er minder bijdragen uitgekeerd inzake subsidie marktsector (€ 16.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 4.000,- voordelig).
340Economische promotie103095-8
1) Door Corona zijn er minder bijdragen uitgekeerd inzake subsidie marktsector (€ 16.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 4.000,- voordelig).
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie3600-36
1) Als gevolg van de massale sterfte van de fijnspar wordt er zoveel hout op de markt aangeboden, dat de prijzen gelijk of lager zijn dan de kosten voor de houtoogst. Hierdoor is besloten om in 2020 geen houtoogst plaats te laten vinden (€ 98.000,- nadelig). 2) Lagere reguliere kosten en lagere kosten bosverjonging door een andere dekking, bijvoorbeeld subsidies (€ 81.000,- voordelig). Het verschil van bovenstaande mutaties wordt verrekend met de Reserve Bossen en daardoor hebben deze mutaties geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Door de extreme droogte zijn de kosten voor extra watergeven en vervanging dode beplanting hoger uitgevallen (€ 56.000,- nadelig). Deze mutatie wordt verrekend met de Reserve Groenbeheer en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat.
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.4661.2741.399-67
1) Als gevolg van de massale sterfte van de fijnspar wordt er zoveel hout op de markt aangeboden, dat de prijzen gelijk of lager zijn dan de kosten voor de houtoogst. Hierdoor is besloten om in 2020 geen houtoogst plaats te laten vinden (€ 98.000,- nadelig). 2) Lagere reguliere kosten en lagere kosten bosverjonging door een andere dekking, bijvoorbeeld subsidies (€ 81.000,- voordelig). Het verschil van bovenstaande mutaties wordt verrekend met de Reserve Bossen en daardoor hebben deze mutaties geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Door de extreme droogte zijn de kosten voor extra watergeven en vervanging dode beplanting hoger uitgevallen (€ 56.000,- nadelig). Deze mutatie wordt verrekend met de Reserve Groenbeheer en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat.
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie-3-2-21
1) Als gevolg van de massale sterfte van de fijnspar wordt er zoveel hout op de markt aangeboden, dat de prijzen gelijk of lager zijn dan de kosten voor de houtoogst. Hierdoor is besloten om in 2020 geen houtoogst plaats te laten vinden (€ 98.000,- nadelig). 2) Lagere reguliere kosten en lagere kosten bosverjonging door een andere dekking, bijvoorbeeld subsidies (€ 81.000,- voordelig). Het verschil van bovenstaande mutaties wordt verrekend met de Reserve Bossen en daardoor hebben deze mutaties geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Door de extreme droogte zijn de kosten voor extra watergeven en vervanging dode beplanting hoger uitgevallen (€ 56.000,- nadelig). Deze mutatie wordt verrekend met de Reserve Groenbeheer en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat.
Totaal programma / taakvelden1.4751.4421.594119

0.10

Reserves

207-186-214-421

Totaal

1.6831.2561.380-303

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41