GreenLab 2030

Speerpunten

2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat

Wat wilden we bereiken?

Een ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.3.1

Opstellen brede economische visie

Dit proces starten we wanneer de raad de beleidsnota toerisme en recreatie heeft vastgesteld en zodra de centrumvisie verder gevorderd is. Die documenten fungeren dan als bouwsteen voor de brede economische visie. De start vindt  plaats begin 2021 en de oplevering voorzien we in het najaar van 2021.

2.3.2

Herstructureren of revitaliseren van bedrijventerreinen

We zijn bezig met de voorbereiding van de uitvoering van het project. Hierover vindt maandelijks overleg plaats met de OVS.

Zijn we tevreden?

Economische bedrijvigheid is een belangrijk speerpunt in ons College Werkprogramma, maar ook in de Toekomstvisie gemeente Someren 2030. Een complementaire economische rol binnen De Peel en de Metropoolregio is daarbij ons uitgangspunt. Voorzien in de eigen behoefte aan expansie voor onze ondernemers wordt daarbij niet uit het oog verloren. Onze lokale bedrijventerreinen zijn (nagenoeg) vol. Dat is een mooie ontwikkeling en biedt uitdagingen voor het realiseren van nieuwe bedrijfslocaties. We hebben daartoe reeds voortvarende stappen gezet in het afgelopen begrotingsjaar. Daarnaast hebben de zes Peelgemeenten afspraken gemaakt om met elkaar samen te werken aan een passend aanbod van bedrijventerreinen in De Peel.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41