Samen Someren

Speerpunten

1.2 Leefbaarheid

Wat wilden we bereiken?

Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.2.1

Muzieklessen voor het basisonderwijs via muziekverenigingen nog meer stimuleren.

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de basisscholen en de cultuurverenigingen/instellingen. De Klankbordgroep Cultuur bewaakt de voortgang. Wij sturen zo nodig bij en faciliteren aanvullend. Basisscholen hebben geen behoefte aan en zien geen ruimte voor meer muzieklessen dan nu al gegeven worden.

1.2.2

Evalueren van het evenementenbeleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het verlagen van de drempels voor evenementenvergunningen.

Door de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus is het niet gelukt om tijdig bijeenkomsten te organiseren in het kader van burgerparticipatie. Zodra de maatregelen het toestaan plannen we een bijeenkomst om het proces niet langer op te houden. Deze vindt bij voorkeur fysiek plaats.

1.2.3

In overleg gaan met scholen en instellingen om de mogelijkheden van toneel en theatervoorstellingen voor scholen nog meer te stimuleren.

In het directieoverleg vragen we aandacht voor het belang van toneel- en theatervoorstellingen voor de scholen. Scholen hebben aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan meer toneel- en theatervoorstellingen dan nu al aangeboden/gevolgd worden. In verband met corona hebben er in 2020 nauwelijks tot geen theater- en toneelvoorstellingen plaatsgevonden.

Zijn we tevreden?

De faciliteiten die we als gemeente bieden zijn afdoende om de leefbaarheid en levendigheid in onze gemeente op een adequate wijze te stimuleren. Het is evenwel een continue proces om de faciliteiten op niveau te houden. Dit doen we in goed overleg met de scholen, verenigingen en instellingen en hun vrijwilligers.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41