Samen Someren

Speerpunten

1.1 Communicatie en Burgerparticipatie

Wat wilden we bereiken?

Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.1.1

Opstellen en vaststellen van participatienota en de implementatie daarvan

De Participatienota is in december in het MT en college geweest. In het eerste kwartaal 2021 komt deze in de gemeenteraad.

Zijn we tevreden?

De insteek was om dit jaar meer stappen te zetten op dit gebied. Als gevolg van personele omstandigheden heeft dit aanzienlijk langer geduurd voordat de participatienota gereed was. De implementatie zal in 2021 verder vorm krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41