GreenLab 2030

Speerpunten

2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca

Wat wilden we bereiken?

Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.2.1

Realiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie.

We werken aan de uitwerking van de projecten zoals het vakantiepark de Heihorsten (bouw van huisjes).

Zijn we tevreden?

Bij de actualisatie van het toeristisch beleid is de raad intensief betrokken, zowel bij interne sessies Raad vraagt Raad als externe consultatie van de diverse stakeholders. Wij kijken met tevredenheid terug op dit proces tot nu toe en zien uit naar de vaststelling van de nieuwe/geactualiseerde beleidsnota. Als gevolg van de Corona pandemie en mede op verzoek van de stakeholders is de afronding van dit proces enkele maanden doorgeschoven. De reeds in uitvoering genomen projecten blijven we voortvarend afwerken, waarbij we de verbinding zoeken met het netwerk, zoals de toeristisch/recreatieve ondernemers en de Peel/buurgemeenten. Immers voor de toerist houdt de grens niet op bij de gemeente Someren.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41