GreenLab 2030

Speerpunten

2.1 Beleefbaar buitengebied

Wat wilden we bereiken?

Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied geweld aan te doen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.1.1

Mooier buitengebied door toetsingskader Beeldkwaliteit.

Dit proces hebben we in 2020 nog niet gestart. We organiseren in februari 2021 een Raad vraagt Raad, zodat we ophalen wat de raadsleden beogen met de evaluatie. De rest van het jaar benutten we om de feitelijke evaluatie uit te voeren.

Zijn we tevreden?

We hebben dit onderwerp niet kunnen uitvoeren in 2020 en daarvoor een nieuwe planning gemaakt in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41