Hart van Someren

Speerpunten

4.1 Centrumvisie CP21

Wat wilden we bereiken?

Een sfeervol, levendig en vitaal Dorpshart.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.1.1

Opstellen nieuwe centrumvisie

De bureaus Seinpost en Kragten werken de centrumvisie nu verder af.  Door de coronamaatregelen was en is het nog steeds moeilijk om een (laatste) dorpsconferentie te plannen. De planning hebben we daarom aangepast naar april 2021.

4.1.2

Uitvoeren nieuwe centrumvisie

Na vaststelling van de nieuwe centrumvisie stellen we een uitvoeringsplan op. Dit plan implementeren we vervolgens de komende vijf jaar.

Zijn we tevreden?

Centrumvisie CP21 is voor onze gemeente een exceptioneel project. Na een gedegen voorbereiding en selectie van het bureau dat ons ondersteunt bij het opstellen van de visie zijn we in november 2019 voortvarend van start gegaan. Daarover kunnen we heel tevreden zijn. De centrumvisie is gereed en wordt in het voorjaar van 2021 aan uw raad ter behandeling voorgelegd. Ook zal dan een uitvoeringsprogramma aan u worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41