Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling

Wat wilden we bereiken?

Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.2.1

Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Lierop beperkt kan worden, inclusief doorgaand verkeer door A67-filedruk

De in de informatieve notitie genoemde fysieke korte termijn maatregelen zijn in juli uitgevoerd.

3.2.2

Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67

We treffen voorbereidingen voor het vervolgtraject, na berichtgeving dat de verbreding A67 definitief van de baan is.

3.2.3

Verbeteren kwaliteit uitvoering onkruidbestrijding.

Ook in 2020 zijn we weer met Blink gestart voor straatreiniging en bestrijding van onkruid op verharding. We hebben 2020 ingezet op vroeger beginnen met een volledige, goede veegronde en eerder starten met heet water bestrijding om de eerste onkruiddruk proberen te voorkomen. De onkruidpiek is ook 2020 weer gekomen, maar binnen de perken gebleven. Meldingen hebben we gebundeld en zoveel mogelijk in de regulier geplande rondes mee genomen. Dit heeft als resultaat dat we binnen het budget zijn gebleven (wat ook gevolg is van evenementen die niet zijn doorgegaan, waardoor extra veegrondes na bijvoorbeeld de kermissen niet nodig zijn geweest).

3.2.4

Zoeken naar uitbouwmogelijkheden adoptieregeling openbaar groen.

Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente Someren op heel veel manieren vormen van adoptie in het openbaar groen faciliteert. Om inwoners daadwerkelijk te helpen om over te gaan tot adoptie, starten we in 2021 binnen het reguliere werkproces met een communicatiecampagne.

3.2.5

Vervolgonderzoek uitvoeren naar verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg.

Het onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden voor de verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg hebben we afgerond. Aan de hand van een voorstel bekijken we hoe we hieraan een vervolg geven.

3.2.6

Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Someren-Eind beperkt kan worden, inclusief duurzaam veilige aansluiting Kanaaldijk

Vanwege corona zijn de afstemmingsmogelijkheden met externen beperkt. Dit geeft vertraging waardoor we nu verwachten dit project rond de zomer 2021 af te kunnen ronden.

Zijn we tevreden?

In 2020 is gewerkt aan diverse onderzoeken op het gebied van verkeer. Het verkeersonderzoek Lierop is afgerond. Er is onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling op de Witvrouwenbergweg, waaraan in 2021 een vervolg kan worden gegeven. Het verkeersonderzoek Someren-Eind is opgestart en zal in 2021 verder worden uitgevoerd.  

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41