Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.1 Veilige leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.1.1

We geven uitvoering aan het VTH beleidsplan 2019-2022 en uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020 en zullen hier op de gebruikelijke wijze over rapporteren.

Uitvoering vindt plaats alsmede de rapportage daarover.

Zijn we tevreden?

De beide speerpunten zijn naar tevredenheid afgewerkt. Met de intreding van Corona in 2020 is er ingezet op de informatievoorziening rondom dit onderwerp.
Daarnaast is er ingezet op de naleving van de afgekondigde maatregelen en zijn meldingen aangaande de veiligheid en leefbaarheid opgepakt en afgehandeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41